Oniwakamaru - 6, 7 + primer recopilatorio

Oniwakamaru - 5

Oniwakamaru - 4

Oniwakamaru - 3

Oniwakamaru - 2

Oniwakamaru - El visitante